SchoolPro

frontend/images/products/1745320504060171.png

SchoolPro

This software is developed for manage administrative, examination, accounting and library of private or public school/colleges.

Objectives:

 • शैक्षिक संस्थाको आर्थिक कारोवारको चुस्त दुरुस्त लेखाङ्कन तथा अभिलेखीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउने ।
 • सम्भव भएसम्म संस्थाको सवै प्रशासनिक कार्य विद्युतिय माध्ययमबाट सम्पादन गर्न अभिप्रेरित गर्ने ।
 • संस्थाबाट संचालन गरिने परिक्षा प्रणालीलाइ व्यवस्थित गरी सवै प्रकारका परिक्षा नतिजा प्रकाशन तथा व्यक्तिगत प्रगति प्रतिवेदन स्वतः तयार गर्न मद्दत पुर्‍याउने ।
 • संस्थामा रहेका पुस्तकहरुको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गरी पुस्तक वितरण तथा प्राप्तिको कार्यलाई सरल र व्यवस्थित गर्ने ।
 • तथ्याङ्कको सहज सङ्कलन, भण्डारण तथा विश्वसनिय विश्लेषण गर्न मद्दत पुर्‍याउने ।
 • प्रशासनिक, वित्तिय तथा अन्य विवरणहरु खोजेको बेला एक क्लिकमा देखाउन सकिने गरी विद्यालयको सवै तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने ।

 

सफ्टवयरको कार्यक्षेत्रः

 • सामान्य पक्षः

यस सफ्टवयरको प्रयोग नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयार गरिएको छ । हरेक युजरलाई अलग अलग जिम्मेवारी तोक्न सकिने र तोकिएको मात्र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले धेरै कम्प्युटरमा संचालन गर्न मिल्ने गरी यो सफ्टवयर बनाईएको छ । लेखाको जानकारी नभएकाहरुले पनि यो सफ्टवयर सहजै संचालन गर्न सक्ने गरी सफ्टवयरलाई सजिलो बनाईएको छ । दैनिक खातावन्दी प्रणालीमा आधारित भएकोले वैज्ञानिक लेखा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिईएको छ । डाटावेसको सुरक्षार्थ तोकिएको भिन्नै स्थानमा हरेक दिनको अतिरिक्त व्याकअप बस्ने बनाईएको छ । शैक्षिक संस्थाबाट संचालन हुने खेलकुद तथा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा अव्वल क्षमता प्रदर्शन गर्ने सहभागीहरुलाई प्रमाणपत्र दिन मिल्ने बनाईएको छ ।

 

 • आर्थिक पक्षः

यस सफ्टवयरको प्रयोगबाट शैक्षिक संस्थाको आर्थिक कारोवार पूर्ण रुपमा कम्प्युटराईज्ड गर्न सकिन्छ । विद्यार्थिहरुको खातामा निर्धारित दररेट अनुसारको शुल्क तथा प्राप्त रकम चढाउन सकिन्छ । तोकिएको प्रतिशतमा विद्यार्थीलाई विभिन्न शुल्क शिर्षकमा छुट दिन र सो को अभिलेख राख्न सकिन्छ । शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलव भत्ता चढाउन तथा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत स्टेटमेन्ट स्वतः तयार हुन्छ । संस्थाले भुक्तानी पाउनुपर्ने तथा भुक्तानी दिनुपर्ने खाताहरुको अभिलेखीकरण तथा संस्थाका अन्य जुनसुकै आम्दानी खर्चका कारोवारहरुको अभिलेख राख्न सकिन्छ । नगदी किताव, दैनिक गोश्वारा भौचर, सन्तुलन परिक्षण, वासलात तथा कुनै पनि सहायक खाताको स्टेटमेन्ट लगायतका आवधिक आर्थिक प्रतिवेदनहरु स्वतः तयार हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । चौमासिक माग फाराम स्वतः तयार हुनुका साथै संचयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा बैंकहरुलाई रकम जम्मा गरिदिने पत्र स्वतः तयार हुन्छ । निजी विद्यालयहरुको हकमा एक भन्दा धेरै शेयरधनीहरुले संचालन गरेको अवस्थामा शेयरको विवरण समेत राख्न सकिन्छ । खर्च भएर जाने तथा खप्ने जिन्सी खाताहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिने ।

 

 • प्रशासनिक पक्षः

यस सफ्टवयरको प्रयोगबाट शैक्षिक संस्थाको प्रशासनिक कार्यहरुको व्यवस्थापन अन्तरगत विद्यालयमा प्राप्त हुने तथा विद्यालयबाट पत्राचार हुने चिठीपत्रहरुको अभिलेख दर्ता/चलानी किताव राख्न सकिन्छ । विद्यार्थि तथा कर्मचारीहरुको फोटो सहितको परिचयपत्र तथा प्रवेशपत्रहरु सफ्टवयरबाट नै प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । शैक्षिक संस्थाको आफ्नै क्यालेण्डर तयार गरी सामान पेपरमा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । विद्यालय संचालन सम्वन्धमा विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरु गठन हुने हुँदा यस्ता सवै समितिहरुको अभिलेख राख्न सकिने बनाईएको छ । शैक्षिक संस्था संचालनार्थ विभिन्न अक्षयकोषदाताहरुबाट स्थापना गरिएका अक्षयकोषहरुको अभिलेख राख्न सकिने बनाईएको छ । शैक्षिक संस्थाले आफ्नो अनुकुलताको अध्यापन तालिका (Routing) तयार गरी आवश्यक परेको बेला सिधै प्रिन्ट गर्न सक्ने बनाईएको छ ।

 

 • परिक्षा प्रणालीः

यस सफ्टवयरमा विभिन्न आवधिक परिक्षाहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता आवधिक परिक्षाहरुको अन्तिम परिक्षामा के कति अङ्कभार तय गर्ने भन्ने विषय सम्वन्धित शैक्षिक संस्थाले नै गर्न सक्ने बनाईएको छ ।  जस अन्तरगत विद्यार्थिहरुको नतिजा प्रकाशन, लब्धाङ्कपत्र तयारी तथा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा निजको संलग्नता तथा सक्रियता मापनको अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

 

 • पुस्तकालय व्यवस्थापनः

यस सफ्टवयरको प्रयोगबाट शैक्षिक संस्थाको प्रशासनिक कार्यहरुको व्यवस्थापन अन्तरगत विद्यालयमा प्राप्त हुने तथा विद्यालयबाट पत्राचार हुने चिठीपत्रहरुको अभिलेख दर्ता/चलानी किताव राख्न सकिन्छ । विद्यार्थि तथा कर्मचारीहरुको फोटो

 

 • अनलाईन भर्सनको सुविधाहरुः

शैक्षिक संस्थाबाट अभिभावकहरुलाई मोवाईल एप्लिकेशन र यसको युजरनेम पासवर्ड उपलब्ध गराईन्छ । यस एप्लिकेशनबाट आफ्ना बाबु नानीहरुको शुल्क सम्वन्धी स्टेटमेन्ट तथा बाँकी रकमको जानकारी, कुन कुन विषयमा के कस्तो गृहकार्य दिईएको छ सो को जानकारी, आफ्नो बाबु नानी विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको भए कुन कुन मितिमा के कारणले अनुपस्थित भएको हो सो को जानकारी र आफ्नो बाबु नानीको परिक्षाफल समेतको जानकारी पाउन सकिन्छ । कक्षा शिक्षकले प्रत्येक दिन मोवाईलबाट नै विद्यार्थिको हाजिरी उठाउन सक्नुहुनेछ तथा विषय शिक्षकले घरमै बसी आफ्नो मोवाईलबाट नै प्राप्ताङ्क चढाउन सक्ने बनाईएको छ । अनलाईन भर्सन प्रयोग गर्दा विद्यालय बन्द रहँदा पनि प्रधानाध्यापक तथा सम्वन्धित प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट उपलब्ध भएको जुनसुकै स्थानबाट सफ्टवयर संचालन गर्न सक्नुहुनेछ । अनलाईन भर्सनमा डाटावेस वेव सर्भरमा रहने हुनाले डाटावेसको सुरक्षामा निश्चिन्त रहन सकिन्छ ।

 

 • प्रयोग गरिएको प्रविधिः

यो सफ्टवयर Microsoft Visual Basic Dot Net Framework मा तयार गरिएको हो । यसको Default Database को रुपमा MySql 8 प्रयोग गरिएको छ । तर आवश्यकता अनुसार कुनै पनि डाटावेसमा कनेक्ट गर्न सकिने गरी सफ्टवयरको डिजाईन गरिएको छ । प्रतिवेदन तयारीका लागि जर्मनी सफ्टवयर Flexcell को प्रयोग गरिएको छ ।

 

 

अपेक्षित उपलब्धिः

यस सफ्टवयरको प्रयोगबाट शैक्षिक संस्थाको प्रशासनिक, आर्थिक, परिक्षा व्यवस्थापन र पुस्तकालय व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुनेछ । खोजि गरिएका तथ्याङ्क तथा विवरणहरु तुरुन्त उपलब्ध हुनेछन । शैक्षिक संस्थाको कुनै पनि अवधिको वित्तिय प्रतिवेदन हेरी तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरुको बारेमा निर्णय लिन मद्दत पुग्नेछ । त्रुटी रहित परिक्षाफल झन्झट विना तयारी गरी समयमै प्रकाशन गर्न सकिनेछ । अभिभावकहरुले प्रविधिको प्रयोगलाई स्वागत गर्दै आत्मसात गर्नुहुनेछ । शैक्षिक संस्थाको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षण गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरु स्वतः तयार हुनेछन । जिन्सी खाताहरु व्यवस्थित भइ संस्थाको स्थिर सम्पत्तिको एकिन र यथार्थ विवरण स्पष्ट हुनेछ । हस्तलिखित विल भरपाईहरुको अन्त्य भइ कम्प्युटरबाट स्वचालित रुपमा प्रिन्ट हुने स्पष्ट विल, भरपाई तथा रसिदहरुको प्रयोग गर्न सकिने छ ।