Co-Operative Software

frontend/images/products/1745319380232111.png

Co-Operative Software

यो Software सहकारी संस्थाहरुको प्रशासनिक तथा आर्थिक पक्षहरुलाई सफ्टवयर प्रणालीको माध्ययमबाट व्यवस्थित गर्नका लागि तयार गरिएको हो ।

उद्देश्यः

यस सफ्टवयरको मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाको लेखा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र विद्यूतिय प्रणालीमा आवद्द गराउनु नै हो । यसका अलावा यस सफ्टवयरका देहायका अन्य उद्देश्यहरु रहेका छन ।

 • सहकारी संस्थाको आर्थिक कारोवारको चुस्त दुरुस्त लेखाङ्कन तथा अभिलेखीकरण गर्ने ।
 • सम्भव भएसम्म सहकारी संस्थाको सवै प्रशासनिक कार्य विद्युतिय माध्ययमबाट सम्पादन गर्न अभिप्रेरित गर्ने ।
 • संस्थामा रहेका जिन्सी सामानको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गरी खरिद, विक्री तथा मौज्दात विवरणलाई सरल र व्यवस्थित गर्ने ।
 • तथ्याङ्कको सहज सङ्कलन, भण्डारण तथा विश्वसनिय विश्लेषण गर्न मद्दत पुर्‍याउने ।
 • प्रशासनिक, वित्तिय तथा अन्य विवरणहरु खोजेको बेला एक क्लिकमा देखाउन सकिने गरी सहकारीको सवै तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने ।
 • लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य आवधिक लेखामान प्रतिवेदनहरु स्वतः तयार गराई लेखा परिक्षणमा सहजता प्रदान गर्ने ।

 

सामान्य बिशेषताहरुः

 • यस (सहकारी लेखा प्रणाली) सफ्टवयरका सामान्य बिशेषताहरु ।
 • नेपाली वा अंग्रेजी दुवै भाषामा चलाउन सकिने, युनिकोडमा पनि काम गर्न सकिने ।
 • चारखाताको स्पष्ट मोडल भएको ।
 • वासलात, सन्तूलन परिक्षण, नगदी किताव, बैंक किताव, आयव्यय, नगद प्रवाह, वित्तिय विश्लेषण, गोश्वारा भौचर, मूनाफा वितरण, दैनिक सन्तूलन परिक्षण लगायतका सम्पुर्ण प्रतिवेदनहरु स्वतः तयार हूने । जुनसूकै अवधिको प्रतिवेदन निकाल्न सकिने ।
 • बचतमा विभिन्न तरिकाले (न्यूनतम मौज्दात, दैनिक मौज्दात, मौज्दात रकमको आधारमा) व्याज हिसाव गर्न मिल्ने । प्रत्येक खातालाई भिन्न भिन्न व्याजदर समेत तोक्न सकिने ।
 • सम्पुर्ण कारोवारको विल, भरपाई तथा भौचर प्रिन्ट गर्न सकिने ।
 • भौगोलिक, समावेशी तथा लैङ्गिक आधारमा समेत प्रतिवेदन तयार हूने ।
 • फोटो, दस्तखत तथा नमुना कार्ड राखी सक्कल नक्कल भिडाउन सकिने ।
 • बचतकर्तालाई वितरण गरिने चेक प्रिन्ट गर्न सकिने ।
 • तोकिएको स्थानमा डाटावेसको स्वतः व्याकअप हूने ।
 • नेटवर्कमा पनि चलाउन सकिने हुनाले एकै साथ धेरै कम्प्युटरमा चलाउन सकिने । धेरै कम्प्युटरमा चलाए वापत अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने ।
 • प्रयोगकर्तालाई स साना अधिकार समेत छनौट गर्न मिल्ने गरी भिन्न भिन्न अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँड्न मिल्ने ।
 • जूनसूकै अपरेटिङ्ग सिस्टम (Windows) मा चलाउन सकिने ।
 • सांवा तथा व्याज र गत व्याजको समेत अलग अलग हर्जाना हिसाव गर्न सकिने ।
 • बचत, कर्जा तथा शेयरको अलग तथा एकमुष्ठ स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्न सकिने ।
 • जुनसुकै सफ्टवयरबाट डाटा Import गर्न सकिने ।

 

विशेष बिशेषताहरुः

 • चारखाता सिधै प्रिन्ट गर्न सकिने । चारखाता मासिक रुपमा समेत हेर्न सकिने । जुनसुकै शाखाको अलग अलग वा सवै शाखाको एकमुष्ठ लेखा परिक्षण प्रतिवेदन हेर्न सकिने ।
 • दैनिक खाताबन्दी, बार्षिक खाताबन्दी पश्चात् स्वतःस्फुर्त रुपमा प्रतिवेदनहरु तयार हुने ।
 • शेयर सदस्यहरुलाई कित्ताको स्पष्ट विवरण सहितको शेयर प्रमाणपत्र प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न सकिने ।
 • दूग्ध उत्पादन, लघू विद्यूत् उत्पादन र थोक तथा खूद्रा विक्रीको कारोवार गर्ने सहकारीको लागि सम्पुर्ण कारोवार सिधै चारखातामा चढाउन सकिने ।
 • कमसेकम Configuration भएको Computer मा पनि सजिलै चलाउन सकिने ।
 • प्रत्येक फर्ममा संचालन सम्बन्धि व्याख्या गरिएको Text help तथा भिडियो जानकारी उपलब्ध भएको ।
 • प्रत्येक प्रतिवेदन MS Excel मा जस्ताको तस्तै Export गर्न सकिने ।
 • MS Excel मा जस्तै हाईलाईट गरिएको अंकहरुको स्वतः जम्मा जोड र जम्मा अनूपात देखाउने व्यवस्था भएको ।
 • नियमनकारी सरकारी कार्यालयलाई बूझाउने मासिक प्रतिवेदन स्वतः तयार हूने ।
 • प्रत्येक प्रतिवेदनमा चालू वर्ष र गत वर्षको कारोवार दांजेर उन्नति प्रगतिको अवस्था छर्लङ्गहेर्न सकिने बैज्ञानिक लेखा प्रणालीमा आधारित ।
 • सम्पुर्ण प्रतिवेदन आआफ्नो ईच्छा अनुसारको ढांचा र रंगमा ढाल्नको लागि रिपोर्टडिजाईनर टुलको व्यवस्था भएको ।
 • संचालक समितिको निर्णय बमोजिम बीचमा कूनै पनि समयमा व्याजदर परिवर्तन गर्न सकिने ।
 • सवै यूजरले पोष्ट गरेको कारोवारको नगद जिम्मेवारी सहित प्रतिवेदन तयार हुने ।
 • कर्जाको सांवा तथा व्याज कर्जावालाको बचत खातामा रहेको मौज्दातबाटअसूली गर्न मिल्ने।
 • खातामा बचत तथा ऋण जम्मा हुँदा वा फिर्ता हुँदा ग्राहकको मोवाईलमा SMS जाने ।
 • मोवाईल एप्लिकेशन बाट सदस्यहरुले आफ्नो सम्पुर्ण विवरण मोवाईलमा नै हेर्न मिल्ने ।
 • बजारबाट रकम संकलन गरी ल्याउने कर्मचारीले आफ्नै मोवाईलबाट सिधै सफ्टवयरमा कलेक्सन रिपोर्ट पोष्ट गर्न मिल्ने । बजार प्रतिनिधी कर्मचारीले इन्टरनेट नभएको ठाउँमा समेत अफलाईन पोष्ट गर्न सक्ने ।
 • संकलकहरुलाई सङ्कलन गरेको रकमको आधारमा कमिशन रकम स्वतः गणना हुने ।
 • स्प्रिड दर, पर्ल्स मनिटरीङ्ग, अनुपात विश्लेषण जस्ता विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन समेत समावेश भएको ।
 • सवै सहकारीहरुलाइ काम लाग्ने कुनै सुविधा थप गर्नुपरेमा निशुल्कः थप गर्न सकिने ।

 

मोवाईल एप्लीकेशनः

सहकारी संस्थाबाट इच्छुक सदस्यलाई मोवाईल एप्लिकेशन र यसको युजरनेम पासवर्ड उपलब्ध गराईन्छ । यस एप्लिकेशनबाट सदस्यले आफ्नो निक्षेप, ऋण, शेयरखाताको सम्पूर्ण कारोवार सहितको स्टेटमेन्ट हेर्न सकिन्छ । कुन कुन मितिमा रकम जम्मा भयो, व्याज हर्जाना तथा वोनसको हिसाव के कती भयो जस्ता विवरण स्पष्ट रुपमा सदस्यले आफ्नो मोवाईलमा नै जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछन । यसै गरी कलेक्टर एपको माध्ययमबाट संस्थाका कर्मचारीहरुले फिल्डमा गएर मोवाईलबाट नै रकम संकलन गर्न सक्दछन र मोवाईलमा इन्ट्री गरेको कारोवार सिधै डाटावेसमा अपलोड हुने हुँदा पुनः कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न पर्दैन । फिल्डमा इन्टरनेट नभएको अवस्थामा समेत कारोवार पोष्टीङ्ग गर्न सकिने मोवाईल सफ्टवयरमा कर्मचारीले फिल्डबाट नै सदस्यको बाँकी बचत, बाँकी ऋण तथा तिर्नुपर्ने व्याज लगायतका विवरण हेर्न र वताउन सक्छन ।

 

अपेक्षित उपलब्धिः

            यस सफ्टवयरको प्रयोगबाट सहकारी संस्थाको आर्थिक, प्रशासनिक तथा जिन्सी व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुनेछ । खोजि गरिएका तथ्याङ्क तथा विवरणहरु तुरुन्त उपलब्ध हुनेछन । सहकारी संस्थाको कुनै पनि अवधिको वित्तिय प्रतिवेदन हेरी तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरुको बारेमा निर्णय लिन मद्दत पुग्नेछ । त्रुटी रहित र झन्झट विना विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनहरु तयारी गरी समयमै प्रकाशन गर्न सकिनेछ । सदस्यहरुलाई वितरण गरिने मोवाईल एप्लिकेसनको प्रयोगले सदस्यहरुमा प्रविधि मैत्री भावनाको विकास भई सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्दी हुनेछ साथै पारदर्शी कारोवारका कारण सहकारी संस्था प्रति सदस्यहरुको विश्वास उच्च हुनेछ । फिल्डमा खटिने कर्मचारीले संकलन गरेको कारोवारलाई मोवाईल फोनको माध्ययमबाट सिधै कम्प्युटरमा प्रविष्ट हुने हुँदा काममा दोहोरो पना हट्नेछ । कागजमा टिपोट गर्दा खाता नम्वर तथा रकमको विवरण छुट हुन सक्ने, अक्षर नबुझिने हुन सक्ने जस्ता मानविय त्रुटीहरु समाप्त हुनेछन साथै कागजको बचत भै स्मार्ट सहकारीको अवधारणाको विकास हुनेछ । सहकारी संस्थाको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षण गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरु स्वतः तयार हुनेछन । जिन्सी खाताहरु व्यवस्थित भइ संस्थाको स्थिर सम्पत्तिको एकिन र यथार्थ विवरण स्पष्ट हुनेछ । स्थिर सम्पत्तिको वैज्ञानिक पद्दतीबाट ह्रासकट्टी हुने हुँदा सम्पत्तीको गुणस्तर उच्च हुनेछ । हस्तलिखित विल भरपाईहरुको अन्त्य भइ कम्प्युटरबाट स्वचालित रुपमा प्रिन्ट हुने स्पष्ट विल, भरपाई तथा रसिदहरुको प्रयोग गर्न सकिने छ ।

 

प्रयोग गरिएको प्रविधिः

यो सफ्टवयर Microsoft Visual Basic Dot Net Framework मा तयार गरिएको हो । यसको Default Database को रुपमा MySql 8 प्रयोग गरिएको छ । तर आवश्यकता अनुसार कुनै पनि डाटावेसमा कनेक्ट गर्न सकिने गरी सफ्टवयरको डिजाईन गरिएको छ । प्रतिवेदन तयारीका लागि जर्मनी सफ्टवयर Flexcell को प्रयोग गरिएको छ ।